Українська   English
RSS

 


 
 
 
Підписка на розсилку:

Еваґорас ВРІОНІДЕС, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Кіпр в Україні

Середземноморська республіка прагне Суттєвого розширення турпотоку із України


Україна для моєї держави є надзвичайно важливим партнером. Ми завжди сприйматимемо Україну як дружню державу, з якою нас багато що об’єднує. Головним доказом важливості наших взаємин є той факт, що під час кризи, коли більшість держав скорочують, а то й закривають свої закордонні дипломатичні місії, Республіка Кіпр ухвалила рішення відкрити у Києві своє посольство.
8 листопада відбувся офіцій-ний візит до Республіки Кіпр Президента України Віктора Януковича, під час якого голови наших держав розглядали й питання діяльності туристичного та транспортного секторів. Так було підписано новий варіант міждержавної українсько-кіпрської угоди про повітряне сполучення, який уможливить демонополі-зацію напрямку, а відтак і появу доступніших цін на авіаперевезення між нашими країнами.
Отже, приорітетність укра-їнсько-кіпрських взаємин на-пряму стосується й туристичної
галузі: адже не секрет, що значна кількість українців вважає Кіпр місцем високоякісного морського відпочинку, а відтак обирає курорти нашої держави, здійснюючи неабиякий внесок у розвиток національної еко-номіки Кіпру. Ми, зрозуміло, дуже раді тому, що в українців склалося таке сприйняття нашого острову, й зацікавлені у підтриманні такої думки ваших громадян про Республіку Кіпр, проте, звичайно, хотіли б розши-рити їхні уявлення про можливості туризму на Кіпрі.

Туризм – цілий рік
Не всі ще знають, що на Кіпрі є місця, пристосовані до гірського, зокрема, гірськолижного відпочинку. Ландшафт нашого острова являє собою не просто чудові краєвиди, мальов-ничі селища та, екологічно чисті середземноморські пляжі, але й обладнані за останнім словом тех-ніки гірськолижні курорти, які ще чекають на відкриття українськи-ми туристами.
Останнім часом на Кіпрі активно розвивається те, що я б назвав етнографічним туризмом. Туристи можуть орендувати будиночок в одному із наших селищ та провести свій відпочинок поруч із місце-вими жителями, у сільському стилі, ближче до землі та традиційної природи. Тим більше, що кіпріоти у своїй переважній більшості – люди надзвичайно доброзичливі, представники нашого народу охоче контактують із туристами, зокрема, залучають їх до своїх повсякденних справ, таких, як приготування традиційних страв, збір винограду та виготов-лення вина, вчать своїх гостей традиційним танцям чи іншим народним звичаям... Зрозуміло, що Кіпр надає багато можли-востей для екскурсійного та паломницького туризму – велика кількість пам’яток історії та культури, які дбайливо охороня-ються державою, служать над-звичайно привабливою аттрак-цію для десятків тисяч гостей нашої країни. А значна кількість церков та монастирів приваблює велику кількість паломників, у тому числі тих, хто відвідує пра-вославні святині Греції – наприклад, гору Афон.
Тму я дуже радий, що в Києві відкрилося повноцінне представ-ництво Кіпрської туристичної ор-ганізації. Ми очікуємо від нього інтенсивних та професійних дій щодо розширення співпраці між Кіпром та українською турис-тичною громадськістю, зокрема, туроператорами. А відтак і збіль-шення показників туристичних потоків із України на Кіпр вже у найближчій перспективі.

Авіасполучення: геть монополію!
Туристична галузь Кіпру, на превеликий жаль, відчутно по-страждала від світової фінан-сової кризи: до наших курортів стало приїжджати менше туристів із Західної Європи та інших розвинених держав світу. У той же час розвиток туристич-ного потоку із України штучно стримується у тому числі й авіаційною монополією: адже відомо, що між нашими державами регулярне авіасполучення здійснює лише одна українська
авіакомпанія. Відтак і вартість перельоту не завжди є адекватною. Проте, сподіваюсь, невдовзі ця ситуація відійде у минуле: адже підписана президентами Кіпру та України міждержавна угода про авіаційне сполучення дає можливість суттєво лібералізувати умови авіаперевезень між нашими країнами. Так, вже офіційно оголошено, що з берез-ня наступного року до Киева з Ларнаки стане виконувати рейси грецький авіаперевізник Aegean Airlines. Ця авіакомпанія вже мае досвід роботи на українському ринку, оскільки влітку виконувала чартерні рейси з Ларнаки до Маріуполя. Тож ми сподіваємось, що із приходом на кіпрський на-прямок другого авіаперевізника можливості для відпочинку укра-їнців на курортах нашої держави суттєво збільшаться.

Доступність Кіпру підвищує про-віза
Суттєвим кроком уперед до подальшого розвитку туризму між Україною та Кіпром є запровадження в консульську практику нашого Посольства оформления для громадян України про-візи, або електронного дозволу на в’їзд до Республіки Кіпр. Уряд нашої країни вирішив запровадити цю систему для України, починаючи з вересня 2012 року. У такий спосіб українці, що бажають відвідати Кіпр, мають можливість подати заявку на електронну візу та отримати ії, не відходячи від комп’ютера. Також хотів би наголосити, що за послуги оформления про-візи не стягається консульський збір, тобто така віза є для громадян України пов-ністю безкоштовною. Сьогодні Республі-ка Кіпр є единою європейською державою, яка видає громадянам України такі візи.
Про-віза мае певні обмеження у використанні, проте для переважної більшості громадян України, що в’їжджають на Кіпр з туристичною метою, вони не є суттєвими. Про це свідчить хоча б той факт, що з моменту запровадження про-візи кількість відвідувачів консульського відділу нашого Посольства зменшилось уп’ятеро: іншими словами, на кожного заявника, хто приходить оформлювати традиційну візу, приходиться 5 дистанційних аплікантів, тобто людей, які отримують дозвіл на в’їзд до Кіпру через електронну пошту, і в Посольстві не з’являються. Протее для туристичних операторів, які працюютъ (та працюватимуть) на кіпрському напрямку, важли-во розуміти нюанси оформления кіпрських віз та специфіку роботи з нашою країною. Тому я радий запевнити туристичну громадськість, що Посольство Респуб-ліки Кіпр, зокрема, Консульство, а також представ-ництво Кіпрської туристичної організації, завжди відкрите до співпраці з українськими турис-тичними компаніями, завжди допоможе налагодити необхідні контакти з партнерами на Кіпрі та надасть усю необхідну для успішної діяльності інформацію. Адже, по суті, мета в нас одна: посилення й поглиблення співп-раці між нашими державами, у тому числі й у туристичній 

Сергій ЗУБАРЕВ, комерційний директор туроператора NEWS Travel:
З нашої точки зору, запровадження Республікою Кіпр режиму про-візи для громадян України є підставою для суттєвого збільшення інтересу українців до відпочинку на території цієї держави. Відтак ми прогнозуємо серйоз-не зростання обсягів туристичних потоків: адже візовий бар’єр фактично знято. Якщо 2012 року на Кіпрі відпочило близько 20 тисяч українців, то протягом найближчих 2-3 років ринок, скоріш за все, дійде до 50 тисяч. Єдине, що обмежуватиме показники турпотоку на Кіпр – це досить висока вартість послуг тамтешньої інфраструктури, у першу чергу готелів у сезон.
Щодо інших, додаткових видів туризму на Кіпр, таких, як етнотуризм, освітній чи медичний туризм, екскурсійні програми тощо, то, чесно кажучи, на нинішньому етапі я не вірю в серйозний приріст турпотоку завдяки цим програмам. Адже Кіпр – це, у першу чергу, пляжний відпочинок та яскраве нічне життя. Утім, багато чого в цьому плані залежить від роботи українського представництва Кіпрської туристичної організації, відкриття якого є надзви-чайно важливою подією на туристичному ринку України. Наша компанія очікує плідної роботи з підвищення популірності Кіпру серед наших туристів.

Ірина МАДЬЯРОВА, директор по туризму туроператора MIBS TRAVEL:
Зрозуміло, що кожний туроператор завжди прагне збільшення потоку на всіх своїх напрямках. Компанія MIBS Travel не є винятком із цього правила. для цього ми, зокрема, виводимо на ринок нетрадиційні (з точки зору україн-ця) для Кіпру напрямки відпочинку, наприклад, освітній та медичний туризм. Проте попит на кіпрський напрямок (далеко не найдешевший) відчутно за-лежить від наявності короткомагістральної альтернативи відпочинку на Кіпрі (наприклад, у Болгарії чи в Туреччині). Особливо ці тенденції проявляються протягом останніх років. У той же час кількість ріпітерів на острів досить ви-сока, тож ми сподіваємося в тому числі й на їхню лояльність.
Якщо говорити про ємність кіпрського напрямку, то найважливіший, на наш погляд, аспект – це здорова та реальна оцінка пропозиції на ринку, (при чому не лише на Кіпру), яка, поза всяким сумнівом, має враховувати й потоки туристів з інших країн, адже готельна база острову не безмежна. Наразі ми вважаємо коректною цифру 50 тис туристів у сезон.
Звичайно те, що в Києві відкрилося представництво Національного туристичного офісу Кіпру, це однозначно позитивне явище. В Росії схожа установа функціює вже тривалий час, тож відкриття в Україні – логічний та послідовний крок. Ми очікуємо підтримки в популяризації курортів Кіпру. Це не означає, що її не було – проте все здійснювалося через російський офіс. Відкриття такого офісу в Києві, безумовно, покращить оперативність та кооперацію між Кіпрською туристичною організацією та українськими туроператорами.
 

Від редакції
Як повідомили нам у Посольстві Республіки Кіпр в Україні, усе, що стосується туристичних потоків на Кіпр, співпраці з кіпрською туристичною інфраструктурою українських туроператорів та туризму на Кіпр українських громадян, відноситься лише до контрольованої законним урядом території острова Кіпр. Як відомо, починаючи з літа 1974 року, північна частина острова пе-ребуває під турецькою окупацією, і на тій території утво-рено так звану «Турецьку республіку Північного Кіпру». Однак Посольство Республіки Кіпр в Україні наголошує, що це утворення з точки зору міжнародного права є не-законним. Воно не визнане ані урядом Республіки Кіпр, ані іншими державами (крім, зрозуміло, Туреччини), ані міжнародними організаціями. Відповідно, по відношен-ню до Північного Кіпру діє спеціальний режим, згідно з яким будь-яка комерційна діяльність на тих територіях, у тому числі туристична, визнається незаконною. Так само незаконними є повітряні та морські порти, що діють в окупованій зоні.
Іноді в списку пропозицій українських туристичних компаній з’являється «відпочинок на півночі Кіпру». Проте варто пам’ятати, що особи (як фізичні, так і юридичні), які прибувають на Кіпр у такий спосіб, або ж сприяють третім особам у цьому, порушують цілу низку міжнародних угод та кіпрських законів. У випадку якихось надзвичайних обставин ані урядові структури Республіки Кіпр, ані представництва між-народних організацій не зможуть надати громадянам, які незаконно перебувають на території Кіпру, жодної допомоги.
Проте навіть у випадку, коли з туристами на тих те-риторіях нічого не сталося, вони з великою ймовірністю матимуть проблеми при перетині кордонів та оформлен-ні віз інших держав. Так, у паспорт, в якому є позначка про незаконний в’їзд до Північного Кіпру, за жодних обставин не буде поставлено кіпрську візу, а у випадку оформлення електронного дозволу на в’їзд останній буде анульовано, й громадянинові буде відмовлено у в’їзді до Республіки Кіпр.
Чи означає це, що українські туристи за жодних умов не можуть законним шляхом потрапити на територію Північного Кіпру? Ні, спеціальний режим передбачає можливість гуманітарного перетину демаркаційної лінії, проте виключно через узгоджені контрольні пункти, та на термін, не більший за 24 години.
Резюмуючи наведене вище, Посольство Республіки Кіпр просить українські туристичні компанії та громадян нашої держави під час своєї діяльності та перебування на Кіпрі дотримуватись національного законодавства та міжнародних угод.
 

назад >>>