Українська   English
RSS

 


 
 
 
Підписка на розсилку:


Ірина СУШКО, громадська ініціатива «Європа без бар’єрів»
Однією із засад функціонування нашої громад-ської ініціативи є філософія відкритого сус-пільства, яка, крім усього іншого, містить у собі визнання права кожного на вільне пересування світом без жодних необґрунтованих обмежень. Протягом багатьох років ми відстоюємо тезу, що візовий режим, який установлено для громадян України більшістю держав, привабливих з точки зору туризму, є сьогодні неефективним та застарілим засобом стримування туризму, ділових контактів та міжнародних зв’язків. З метою довести це за допомогою фактів громадська іні-ціатива «Європа без бар’єрів» протягом багатьох років здійснює моніторинг видачі віз на більшості туристично привабливих напрямках, у тому числі державами Шенгенської угоди.
Сьогодні я б хотіла ознайомити читачів УТ з останні-ми даними Європейської Комісії щодо видачі шенген-ських віз громадянам тих країн пострадянського простору, які для в’їзду до Європи потребують оформления таких віз, а також до Китаю та Туреччини.      


Чехія йде шляхом Греції та Словаччини
Починаючи з 22 травня 2013 року, посольство Чехії змінює практику видачі шенгенських віз з метою туризму та лікування. ці типи віз видаватимуться також для бага-торазового в’їзду. Такий захід ухвалено згідно з політи-кою Чеської республіки на підтримку індивідуального та організованого туризму і курортної справи, розширення можливостей для особистих контактів між громадянами України та Чеської республіки згідно з пріоритетами Схід-ного партнерства Європейського Союзу та як вираження підтримки євроінтеграційних прагнень України.
Шенгенську багаторазову візу з метою туризму та ліку-вання може бути видано за умови, що заявник доведе або обґрунтує намір часто та регулярно подорожувати, або ж у випадках, коли заявник доведе свою бездоганність та надійність, зокрема тим, що попередні шенгенські візи використав згідно з правилами. аплікант, що претендує на багаторазову візу, повинен при поданні заяви довести, що у минулому йому було видано мінімум дві одноразові шенгенські візи або одну багаторазову шенгенську візу на 90 днів з терміном дії хоча б на один рік (мають надаватися копії цих віз), які він використав за призначенням. Термін дії виданої в такому випадку багаторазової візи станови-тиме один рік, наступної – два роки.
Посольство Чр наголошує на тому, що консульський збір за подання заяви на багаторазову візу не підвищуєть-ся у порівнянні з заявою на одноразову візу. розмір кон-
сульського збору залишається незмінним як при поданні заяви індивідуально, так і через акредитовану туристичну фірму. Консульський відділ не стягує вищий чи додатко-вий збір у цьому випадку. Також акредитовані туристичні фірми не мають причини стягувати зі своїх клієнтів вищу плату за посередництво при поданні заяви на багаторазо-ву візу, ніж при поданні заяви на одноразову візу.
 

назад >>>