Українська   English
RSS

 


 
 
 
Підписка на розсилку:

 

ДО РЕЧІ
Кращим туристичним страховиком України 2012 року рейтинг Insurance Top визнав компанію «Європейське туристичне страхування» (страховий бренд ERV). У топ-50 рейтингу страху-вання медичних витрат (саме цей вид страхування є основним у сегменті страхування туристів) ERV обійняла 2 місце як за обсягом зібраних премій, так і за обсягом страхових виплат, який у 2012 році склав 8 862 тис.грн.
Щодо прогнозів на 2013 рік, Голова правління «Європейського туристичного страхування» Мирослав Бойчин заявив, що в нинішньому році страховики очікують покра-щення бізнес-клімату в туризмі, у тому числі збільшення фінансових гарантій для споживачів туристич-них послуг.
Поліс туристичного страхування є невід’ємною части-ною переважної більшості страхових продуктів. Така ситуація склалась в основному завдяки тому, що на більшості візових напрям-ків наявність страхового полісу є необхідною умовою оформлення візи. Утім, протягом останніх років туристичні компанії відзначають збільшення «добровільної» складо-вої попиту на туристичні страхові продукти, в результаті чого туристи оформлюють поліси навіть у тих випадках, коли відправляються до безвізових держав, чи мандрують Україною. Що ж до «примусової» складової туристичного страхуван-ня, тобто випадків, коли наявність страхового полісу є обов’язковою, туристи все більше цікавляться деталями страхових програм та обирають
оптимальну, не задовольняючись мінімальним обсягом ризиків.
Усе це призвело до суттєвого зрос-тання показників ринку туристично-го страхування: 2012 року кількість договорів туристичного страхування, укладених страховими компаніями з громадянами України, склала 2.2 млн., збільшившись на 21% відносно 2011 року, та на 83% порівняно з кри-зовим 2008-м. Ці дані були представле-ні на щорічній церемонії оголошення підсумків діяльності страхового ринку, що її здійснюють Ліга страхових організації України та спеціалізований журнал Insurance TOP.
При цьому варто зауважити, що державний регулятор ринку – Нацкомфінпослуг – здійснює політику «проріджування» страховиків: за словами заступника голови Ради ЛСОУ Олександра Залетова, протя-гом 2012 року цей орган анулював ліцензії на надання послуг страхуван-ня у 28 компаній (26, що здійснювали страхування ризиків та 2-х зі страхування життя). До того ж близько 200 вітчизняних страховиків перебувають у «заморозці», тобто призупинили свою діяльність. Очікується, що нинішнього року держрегулятор продовжить політику скорочення чисельності страховиків.
Тим не менше, така політика навряд чи вплине на динаміку ринку туристичного страхування: на тлі досить-таки позитивних прогнозів щодо українського сегменту галузі міжнародного туризму, експерти очікують, що тренд минулого року на ринку туристичного страхування
збережеться. Що ж до кількісних показників, то число підписаних договорів страхування перевищить 2,4 млн. одиниць. При цьому не варто очікувати приходу нових страховиків, але перерозподіл страхового ринку серед лідерів все-таки можливий.

 

назад >>>