Українська   English
RSS

 


 
 
 
Підписка на розсилку:

Cитуація, в якій перебуває сьогодні ринок туристичних і транспортних, перш за все, авіаційних, послуг, є класичною: цей ринок є типовим ринком споживача за Ф.Котлером. Оскільки зміни цього становища (відповідно, повернення до кризового стану ринку, до ситуації 20062007 років) у найближчій чи навіть середній перспективі не передбачається, сучасний стан ринку тревелпослуг диктує й глобальні тенденції його розвитку. Іншими словами, в умовах, коли суб’єкти ринку змушені конкурувати за платоспроможного споживача, перевагу (а відтак і клієнта) отримує той із них, який спроможеться надати потенційному клієнтові оптимальне рішення протягом мінімального часу. В таких умовах технології онлайнбронювання тревелпослуг стають життєво необхідними для будьякого туристичного чи авіаційного агента. Дійсно, усе менше клієнтів туристичних компаній згодні чекати на підтвердження замовленого контенту, розглядаючи колись загальновживаний спосіб оффлайнбронювання своєрідним екстримом. Усе це є справедливим і для України, що наочно демонструє тенденції вітчизняного ринку тревелпослуг (графіки 1 і 2).

Вельми промовистими є дані, які ілюструють темпи зростання долі онлайнтрансакцій на вітчизняному ринку тревелпослуг. Із приведених нижче даних стає зрозуміло, що сектор онлайнбронювання розвивається в Україні випереджаючими темпами (графік 3).

Як бачимо, темпи зростання долі онлайнбронювання на українському ринку з часом зменшуються, проте вони й досі є надзвичайно високими порівняно з іншими ринками. Наприклад, європейським, для якого означені вище тенденції виглядають наступним чином (графіки 4 і 5).

Подібні тенденції спостерігаються й на інших ринках. Це, зокрема, ілюструє графік 6.

Слід також зазначити: крім звичайної «онлайнізації» тревелбізнесу, топбрендом сучасної індустрії є її «мобілізація». Іншими словами, стрімке збільшення трансакцій з тревелконтентом за допомогою мобільних пристроїв, таких, як планшети чи смартфони. За прогнозами Amadeus, до 2020 року за допомогою мобільних пристроїв здійснюватиметься до 25% трансакцій у сегменті онлайнкомерції.

Зауважимо, що запровадження в агентську бізнеспрактику онлайнінструментарію, призначеного для мобільних пристроїв, є окремою складовою програм розвитку бізнесу, відтак вимагає певних зусиль та інвестицій як з боку розробників цього інструментарію (наприклад. компанії Amadeus), так й агентів. Однак варто взяти до уваги, що сучасний мандрівник, схильний до придбання певних послуг за принципом «прийшов, побачив, купив», має певний ступінь консерватизму, завдяки якому скоріше придбає уподобану послугу через сайт свого агента, ніж на сторонньому ресурсі. Відтак запровадження в агентську практику мобільних версій онлайнпослуг, що пропонуються в аеропортах, у готелях, на курортах, круїзних лайнерах чи потягах, дасть можливість агентам отримати додатковий прибуток завдяки комісійним від продажу таких послуг.

Висновок, який можна зробити з наведених даних, є однозначним: Україна є одним зі світових лідерів у швидкості зростання онлайнтрансакцій на ринку бронювання тревелконтенту. Не в останню чергу завдяки розповсюдженості серед учасників ринку інструментарію компанії Amadeus, яка сьогодні є одноосібним лідером із розроблення та впровадження рішень, призначених для оптимального розв’язання задач, що їх ставлять перед туристичними компаніями їхні клієнти. Цей інструментарій не просто є кращим на даний момент: індустрія повсякчас розвивається, й Amadeus, передбачаючи шляхи та тенденції її розвитку, розробляє та постачає своїх партнерів інструментами майбутнього.

Дані для рейтингу надано компанією «Амадеус Україна»

назад >>>