Українська   English
RSS

 


 
 
 
Підписка на розсилку:

Талеб РІФАЇ, генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації (UNWTO)
Прагнення мандрувати володіло людьми протягом усієї історії. Спочатку це були вимушені мандрівки — за товарами, відсутніми на батьківщині, за якийсь час з'явилося релігійне паломництво. Мандрувати ж задля власного задоволення люди стали відносно недавно — десь на початку ХІХ століття. Та лише у другій половині минулого сто¬ліття міжнародний туризм став масовим та загальнодоступним явищем: якщо 1950 року — лише за 5 років по закінченні Другої світової війни — у світі нараховувалось 25.7 мільйони туристів, то 2012-го цей показник переви¬щив мільярд осіб. Тобто з метою відпочинку, розваги, пізнання інших культур тощо сьогодні мандрує кожний сьомий мешка¬нець планети Земля.
Вражають й економічні показники, що їх демонструє туристична галузь. Так, її загальний грошовий обіг перевищив 6 трильонів доларів США, а валовий доход у галузі досяг показника в 1 трильйон доларів. Сьогодні кожне одинадцяте робоче місце у світі відкривається на підпри¬ємствах туристичної галузі.
Таким чином, як міжнародний, так і внутрішній туризм сьогодні стали масовим, навіть глобальним явищем. Більше того, я переконаний, що кінець ХХ — початок ХХІ століття принесли людству докорінні зміни способу життя, обумовлені ерою інформаційних технологій та туризму! Туризм у світі стрім¬ко зростає, в нинішніх умовах туристична галузь є потужним чинником для розвитку країн та територій, однією з небагатьох сил, перерозподіл коштів за до-помогою якої здійснюється від забезпечених до бідних. А не навпаки.
Однак туризм як рушійна сила змін — це сила, яка може бути ви¬користана як на благо, так і у зло. Туризм може як сприяти розвит¬ку навколишнього середовища та автентичної культури, так і пригнічувати, а то й знищувати їх. Отже, туризм — це значно більше, ніж бізнес чи робота: туристич¬на галузь несе у собі величезний прошарок відповідальності. Лише зважений підхід, заснований на на¬уковому аналізі та всесторонньому вивченні впливу зростання тур-потоків на природнє та культурне середовище послужить людству на користь.
При всьому цьому зростання туристичної галузі не треба бояти¬ся — проте, як я вже казав, варто підходити до її розвитку зважено та вдумливо. Не в останню чергу виробленню такого ставлення до навколишнього світу з боку підприємців, що працюють у туризмі, сприяє якість профільної освіти. Адже туристична галузь, хоча і є однією з найдинамічніших у світовій економіці, зовсім не є без-проблемною. Ми — Всесвітня туристична організація — бачимо у короткостроковій перспективі (тобто від 3 до 5 років) 3 найбільших проблеми, які можуть завадити сталому та гармонійному розвиткові туризму. А саме:
— Документальне оформлення міжнародних подорожей. Для 64% населення світу умови оформлення іноземних віз є просто-таки драконівськими, що часто призводить до того, що навіть за наявності фінансової та інших можливостей люди не здійснюють туристичну подорож через складності в оформленні візових документів. Отже, однією з нагальних проблем UNWTO вважає необхідність долучення фахівців туризму
до діяльності, яка б примусила уряди спрощувати процедуру оформлення віз, а в деяких випадках більш охоче скасовувати візовий режим;
— Рівномірний розвиток транспортної інфраструктури. Сьогодні туристична атрактивність тих чи інших місць на планеті напряму залежить від їхньої доступності з точки зору транспорту, зокрема, авіаційного (сьогодні 55% міжнародних туристів здійснюють свої подорожі за допомогою по¬вітряного транспорту). Отже, стабільний розвиток аеропортової, автошляхової, залізничної інфраструктури, підвищення конкуренції у пасажирських перевезеннях призведе до збільшення доступності туристичних атракцій в усьому світі, а відтак і до більш рівномірного розвитку територій;
— Оподаткування. Будь-який уряд намагається наповнити державну скарбницю. При цьому досить часто трапляється, що туристична діяльність обкладається неспівмірно високими
податками, на рівні азартних ігор чи чогось подібного. Отже, на наш погляд, одним з найважливіщих завдань туристичної галузі в цілому є створення умов, у яких уряди сприяли б розвитку туріндустрії, а не душили б її податками.
Насамкінець хотів би сказати, що туризм — це один з найпрекрасніших видів людської ді¬яльності! Мандрувати сьогодні доступніше, ніж будь-коли в людській історії! Мандруючи, ми стаємо кращими, тож закликаю кожного професіонала, що пра¬цює в туризмі, намагатися за до¬помогою кращих рис туристичної галузі поліпшувати нашу планету в цілому!

Володимир ФЕДОРЧЕНКО, ректор Київського університету туризму, економіки та права:
1999 року в аргентинському місті Ушуайя відбулося засідання 59-ї Виконавчої Ради UNWTO, на якій було роз-глянуто та одноголосно підтримано клопотання Київського університету туризму, економіки та права про вступ до Всесвітньої туристичної організації у якості члена Ділової ради. З того часу співробітництво UNWTO з КУТЕП — першим навчальним закладом України, що став членом Ділової ради (згодом — Мережі з розповсюдження знань) Всесвітньої туристичної організації, розвивається успішно та взаємовигідно. Протягом років, що минули, за взаємною домовленістю з керівництвом UNWTO на базі КУТЕП було успішно проведено низку заходів. Наприклад, у жовтні 2000 р. відбувся регіональний семінар UNWTO «Вплив
Інтернету та електронної торгівлі на індустрію подорожей та туризму», у листопаді 2003 р. — міжнародний семінар на тему «Якість і конкурентоздатність систем освіти і професійної підготовки у сфері туризму», 5 міжнародних науково-практичних конференцій та низка інших заходів.
Генеральний секретар UNWTO професор Талеб Ріфаї протягом одного року удруге відвідує Київ (у тому числі, наш Університет), що однозначно свідчить про важливе значення нашої держави у розвитку світової туристичної індустрії.
 

назад >>>