Українська   English
RSS

 


 
 
 
Підписка на розсилку:

Іван ЛІПТУГА, начальник управління туризму та курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України

МЕРТ, до відома якого тепер відносяться й питання державного регулювання в туристичній галузі, послідовно виступає за дерегуляцію та лібералізацію ринку туристичних послуг. Ми переконані, що кінцевою метою дерегуляції має бути створення системи дієвої та саморегульованої системи запобіжників, яка дозволить підвищити ступінь безпеки в туристичному бізнесі при одночасному зменшенні контрольних функцій держави, у тому числі шляхом скасування процедури ліцензування туроператорів. Однак сьогодні, коли ця процедура ще є чинною, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробило та ухвалило нові правила надання ліцензій на туроператорську діяльність, представивши їх на розгляд Кабміну. На своєму засіданні, що відбулося 11 листопада, український Уряд ухвалив ці правила, які й набули чинності одразу після їх публікації в офіційній пресі.
Отже, нова редакція правил ліцензування туроператорської діяльності де в чому відмінна від попередньої. Зокрема, тепер, щоб отримати ліцензію, враховуючи Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підприємець, що має намір вести туроператорську діяльність, може подати заяву про отримання ліцензії за формою, визначеною новими Ліцензійними умовами. Документи, які додаються до заяви, відтепер можна відправляти різними способами: нарочно, поштовим відправленням з описом вкладення, а також в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку (останній спосіб буде запроваджено після затвердження відповідних актів КМУ).
Новий перелік документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, має деякі відмінності по відношенню до попереднього. Відтепер до органу ліцензування необхідно подавати:
- відомості щодо місць провадження туроператорської діяльності;
- копії документів (їх витягів), що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи керівника претендента на ліцензію, необхідний для здійснення туроператорської діяльності. Самі вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня та стажу роботи керівника залишились без змін.
Крім того, від набуття чинності нових правил усі документи, що подаються до органу ліцензування, засвідчуються керівником претендента на ліцензію (уповноваженою або довіреною особою). Раніше частина документів завірялась нотаріально.
Кадрові вимоги до провадження туроператорської діяльності не змінились. Уточнено освітньо-кваліфікаційний рівень для вищої освіти.
Серед організаційних вимог до провадження тур-операторської діяльності з'явились такі:
- до зберігання протягом дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подаються до органу ліцензування та документів (копій), які підтверджують достовірність поданих даних;
- вимога щодо здійснення туроператорської діяльності, виключно в межах задекларованих у заяві на ліцензію місць провадження такої діяльності;
- наявність власного веб-сайту;
- ведення обліку виданих туристам договорів обов'язкового (медичного та від нещасного випадку) страхування;
- подання статистичного звіту органу ліцензування. Хотів би зазначити: у майбутньому ліцензії на туроператорську діяльність буде скасовано. Така дерегуляція стосуватиметься операторів, що займаються як зовнішнім, так і внутрішнім туризмом. Відмова від ліцензій дозволить спростити умови для ведення бізнесу, полегшити доступ на туристичний ринок для нових компаній, підвищити конкуренцію і, як наслідок, якість туристичних послуг. Проте й сьогодні, коли вимога ліцензування туроператорської діяльності ще діє, МЕРТ послідовно йде шляхом спрощення процедури ліцензування для підприємців. Так, скасування вимоги нотаріального завірення документів ощадить кошти та час підприємців, так само як і можливість дистанційної подачі комплекту необхідних документів. Додаткові ж відомості, передбачені новою редакцією правил, є необтяжливими, й слугуватимуть лише для покращення умов збору статистичних даних про підприємства, що займаються туроператорською діяльністю.
 

назад >>>