Українська   English
RSS

 


 
 
 
Підписка на розсилку:

Олена ШАПОВАЛОВА, президент Польсько-Української Туристичної Палати
 
Туристична діяльність в усьому світі у переважній більшості випадків здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності, які перебувають у приватній, колективній, особистій чи інших видах недержавної власності. Державні ж компанії, як правило, безпосередньо туристичною діяльністю не займаються: роль держави у туризмі зазвичай обмежується регуляторною політикою та промоцією країни як туристичного напрямку на міжнародних ринках. Утім, в останньому питанні значущу роль відіграють національні туристичні організації, утворені професіоналами туристичного бізнесу у тісній співпраці та за підтримки відповідних державних органів. Саме НТО в більшості держав розробляють політику представлення туристичного продукту своїх держав на світовому ринку, й саме їм у більшості випадків держава доручає здійснювати цю політику. Яскравий приклад такої НТО - Польська туристична організація (РОТ), яка виконує свої функції саме на таких засадах.
Україна декларувала європейський вибір, здійснює політику євроінтеграції, в тому числі й у туризмі - так, цього року за ініціативою Департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (в тому числі його харизматичного керівника Івана Ліптуги) регіональні туристичні асоціації та об'єднання підписали декларацію про створення Національної туристичної організації України, яка, поза всяким сумнівом, діятиме за європейськими стандартами та зразками. Відтак переконана, що Україні в цілому та туристичній галузі зокрема буде корисний досвід сусідньої Польщі, яка свого часу пройшла той самий шлях, що його зараз розпочала й Україна.

Польща - Україна: підвищуємо ефективність співпраці
В силу багатьох причин (географічна та ментальна близькість, спільна історія, споріднена культура і т.д.) своєрідним локомотивом української туристичної галузі на Заході виступає Польща. Мається на увазі, що якщо хтось з іноземців починає користуватися послугами української туристичної інфраструктури, то це, скоріш за все, будуть поляки. Так само більшість європейських туристичних компаній, які стали укладати договори та започатковувати партнерські стосунки зі своїми українськими колегами та інфраструктурними об'єктами з нашої держави, були польськими.
Однак навіть у такій ситуації існують проблемні питання, які потребують якнайскорішого вирішення. Наприклад, ситуація на польсько-українському кордоні: багатогодинні затори та кілометрові черги в автомобільних пунктах пропуску на українсько-польському кордоні обумовлені багатьма чинниками, але кінцевий результат один: украй негативний вплив на взаємний туристичний рух, при чому в обидва боки.
Практика свідчить, що найкращим та найефективнішим способом врегулювання таких проблемних питань є участь громадських професійних організацій та об'єднань, члени яких мають авторитет та повагу як серед представників державних органів по обидві боки кордону, так і серед їхніх колег.
Саме з цією метою - для захисту та представлення господарських інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, особливо по відношенню до органів державної влади, 2012 року й було створено Польсько-Українську Туристичну Палату (Polsko-Ukrainska Izba Turystyczna, або PUIT).
 
Мета і завдання PUIT
Основними цілями діяльності такої структури, як PUIT, є такі:
• надання підтримки розвитку господарських та комерційних відносин між Республікою Польща та Україною;
• взаємний захист господарських інтересів: польських - в Україні, а українських - у Польщі;
• представницькі функції щодо господарських інтересів членів Палати;
• захист гідності, прав і господарських інтересів членів Палати;
• популяризація підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності;
• популяризація господарських відносин між Республікою Польща та Україною;
• участь у розвитку туристичної галузі обох держав, посилення взаємодії між туристичними підприємствами Польщі та України;
• організація діяльності та взаємодія протягом заходів, спрямованих на забезпечення матеріальних умов для розвитку туристичної економіки та її вдосконалення;
• підвищення рівня й культури обслуговування туристів;
• формування та поширення принципів етики у господарській діяльності;
• проведення та пропагування художньої, культурної та освітньої діяльності на теренах як Польщі, так й України.
 
Усі ці пункти прописано у статті 6 Статуту PUIT. Методи реалізації цих цілей є досить різноманітними, зокрема, Палата реалізує свої завдання шляхом:
• надання допомоги та порад своїм членам, організації співпраці між ними та підтримки їхніх господарських ініціатив;
• ініціювання досліджень ринку туристичних послуг та висловлення думки про проекти рішень, стосовно функціонування економіки у сфері туризму;
• участі у підготовці проектів нормативних актів, які стосуються справ, що належать до основних завдань Палати;
• здійснення аналізу та оцінок запровадження і функціонування положень законодавства стосовно господарської діяльності у сфері туризму;
• підтримки та організації навчання кадрів для підприємств туристичної галузі;
• делегування своїх представників на запрошення державних органів з метою участі в роботі консультативно-дорадчої установи у справах туризму;
• формування та поширення принципів етики в господарській діяльності, зокрема, підготовка і вдосконалення норм добросовісної поведінки в туризмі;
• підготовки експертиз і висновків про звичаї, які стосуються ведення господарської діяльності у сфері туризму;
• надання інформації про роботу суб'єктів підприємницької діяльності та висловлення думки про стан економічного розвитку у сфері туризму;
• здійснення діяльності, спрямованої на популяризацію, та інформаційної діяльності, а також організація виставок і обміну досвідом між членами Палати;
• організації та створення умов для розв'язання суперечок мирним шляхом, шляхом досягнення порозуміння, а також участь згідно окремо визначених принципів у судовій процедурі, пов'язаній із господарською діяльністю членів Палати; 
• захисту і підтримки господарських інтересів своїх членів по відношенню до державних органів, органів територіального самоуправління та інших польських й українських суб'єктів та установ (стаття 7 Статуту PUIT).
Слід також зазначити, що Палата не веде політичної діяльності та діяльності, пов'язаної зі світоглядом.

Діяльність Палати в Україні та Польщі
Я вже казала, що Польсько-Українську Туристичну Палату було утворено восени 2012 року, після успішного спільного проведення Польщею та Україною фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу (Євро-2012). Тоді професіонали туристичної галузі з обох боків кордону, небайдужі до майбутнього індустрії, вирішили співпрацювати задля промоції обох держав та спільного турис-тичного продукту, який ми цілком здатні створювати на рівні європейських стандартів. Невдовзі було підписано угоду про співпрацю між PUIT та Польською туристичною організацією.
Зрозуміло, що 2014 року, коли було анексовано Крим та на сході України почалася антитерористична операція, в'їзні туристичні потоки до України різко знизилися. У цей час PUIT (як українська, так і польська її частини) зосередилась на комунікації з польськими учасниками ринку туристичних послуг. Зокрема, ми аргументовано свідчили та доводили, що для громадян Польщі та інших європейських держав користування послугами української туристичної інфраструктури є повністю безпечним. Адже конфлікт того ж таки 2104 року вдалося локалізувати, й на абсолютній більшості території України іноземним туристам нічого не загрожує.
Справедливість цього твердження доводить і статистика: починаючи з 2015 року, почало спостерігатися хоча й повільне, але зростання в'їзних туристичних потоків в Україну. У тому числі з Польщі: громадяни сусідньої країни в основному прибувають до західних регіонів нашої держави, проте відвідують наші сусіди й інші регіони, наприклад, Київ та приморські регіони материкової частини України. Зрозуміло, в цьому є певна заслуга й членів PUIT - адже увесь цей час, не покладаючи зусиль, вони за допомогою усіх доступних методів поширювали інформацію про зручність, вигоду та - найголовніше в цих умовах - безпеку відпочинку на території нашої держави.
6 липня 2016 року Загальні Збори PUIT розглянули підсумки діяльності Палати та обрали нову президію. Віце-президентами PUIT з української сторони обрані Галина Ротова («Роял Вояж») та Інга Есіава («Гермес Тревел»), з польської - Эльжбета Вронська та Мєчислав Жуковський. Генеральним секретарем асоціації обрано Юзефа Ратайського. Пишаюся, що виконувати обов'язки президента PUIT її члени доручили мені - для мене це велика честь та не менша відповідальність. Адже сьогодні Палата знаходиться на новому етапі польсько-українського ділового співробітництва: збільшується кількість туристів з обох сторін, зростають їхні запити. Українські туристи, за підсумками 2015 року, опублікованими Державним статистичним управлінням Польщі, в рейтингу в'їзного туризму до Польщі знаходяться на другому місці. Протягом того ж таки 2015 року акредитовані в Україні польські консульства видали близько 100 тисяч віз з метою поїздки «навчання», відтак у польських вузах навчається кілька десятків тисяч українських студентів, і це число збільшується щороку. З'являються нові ніші: HR-послуги, освіта, підвищення кваліфікації в Польщі. У свою чергу, польські туристи активно відвідують західні області України та бальнеологічні оздоровниці. Я вважаю, що одним із найважливіших завдань нових керівних органів Палати є підтримання та збільшення темпів цієї активності, а також розширення туристичного ареалу для громадян Польщі на теренах України й навпаки - для українців у Польщі. 

Зміцнюємо польсько-українські зв'язки
Як польсько-українська громадська організація, покликана зміцнювати зв'язки між нашими народами, PUIT вважає за необхідне брати участь у державних святах та урочистостях, які відзначаються в обох наших державах, а також в офіційних заходах, на яких ми інформуємо своїх колег та партнерів про перспективи розвитку українсько-польських відносин у туристичній галузі. Так, 13 вересня делегація представників PUIT зустрілася з послом України в Польщі Андрієм Дещицею. ознайомила посла з планами на 2016-2017 роки. У рамках зустрічі представники PUIT та Посольства України у Польщі обговорили питання співробітництва у галузі туризму між Україною та Польщею. Відповідно, пан посол зі свого боку пообіцяв всіляку підтримку ініціативам Палати.
Звичайно, крім протокольних заходів, Польсько-Українська Туристична Палата здійснює широку та інтенсивну діяльність, спрямовану на посилення та зміцнення відносин у туристичній галузі. Так, на початку листопада Палата організувала та здійснила озна-йомчий тур для польських туристичних компаній до українських курортів Буковель та Трускавець. Метою туру було ознайомлення польських колег із можливостями цих курортів по прийому польських туристів, зміцнення наявних та налагодження нових бізнес-зв'язків у туристичній галузі. У подальшому плануються подібні тури і до інших українських курортів та туристично-рекреаційних зон: наприклад, перед початком літнього сезону-2017 відбудеться ознайомчий тур під егідою PUIT до Одеси та Миколаєва.
Також ми плануємо здійснювати й інші проекти - наприклад, брати участь у туристичних виставках як України та Польщі, так і, в перспективі, на виставкових майданчиках третіх країн. Вже зараз ведуться переговори про участь спільними українсько-польськими стендами на низці провідних туристичних виставок світу, наприклад, у Канаді. Маємо намір брати участь і в міжнародних грантових програмах - адже це ще одне джерело для оновлення та фінансування проектів, покликаних покращувати й розвивати інфраструктуру регіонів, у тому числі й у галузі туризму. Грантові проекти вже досить інтенсивно реалізуються в Україні, проте в основному у прикордонних регіонах нашої держави - там, де діють програми транскордонного співробітництва з ЄС. Ми, однак, віримо, що за допомогою такої громадської організації, як PUIT, цей напрямок співробітництва з міжнародними донорськими організаціями можна суттєво інтенсифікувати. Зокрема, поширити
його на інші регіони нашої держави.
***
Наразі членами Палати є 62 компанії з Польщі та України. Але ця цифра неминуче збільшиться, як збільшується цікавість поляків до України та українців до Польщі. Тим більше, що членом Палати може стати компанія або підприємець незалежно від форми власності. Єдина умова - робота в сфері туризму на польському або українському ринках протягом не менше ніж двох років.
Хочу наголосити, що PUIT ставить собі за мету бути платформою для наших членів в справі пошуку ідей для бізнесу, вибору партнерів, маркетингового просування. Адже Палата - це ще й майданчик для навчання й обміну досвідом в сфері туризму між польськими та українськими компаніями. 

назад >>>