Українська   English
RSS

 


 
 
 
Підписка на розсилку:

 

Україна зможе об’єктивно оцінювати вплив туризму на економіку


Національна туристична організація України (НТОУ) за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», на основі міжнародних рекомендацій зі статистики туризму ООН, розробила  методологію оцінки національної системи туристичної статистики (НСТС). Це дозволить Україні об’єктивно оцінювати вплив туризму на економіку та приймати зважені стратегічні рішення для сталого розвитку міст, регіонів та країни в цілому.
Зрозуміла та доступна статистика туризму має стати підставою для прийняття стратегічних рішень як підприємцями, так і органами державної та місцевої влади, у тому числі – пов’язаних із інвестуванням або фінансуванням туристичних проєктів. 
«Національна система статистичних спостережень у туризмі характеризується цілою низкою суттєвих недоліків, що унеможливлює подальше використання даних з метою прийняття стратегічних рішень. Статистичні показники, за допомогою яких традиційно описується туризм, не дозволяють визначити його місце в економічному житті країни. Виправити ситуацію можна через вдосконалення процедури обчислення туристичних потоків, а також за допомогою широкого застосування вартісних показників, методологічно порівнянних з показниками, що застосовуються для характеристики інших галузей», - Карен Ісагакян, керівник напрямку з конкурентоспроможності Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».
Статистика та аналітика туризму є однією з фундаментальних умов сталого туризму, визначеного Державною стратегією розвитку туризму та курортів України до 2026 року, і саме тому є одним з основних напрямків діяльності НТОУ. 
«Робота над національною системою туристичної статистики триватиме в кілька етапів. Перший етап з розробки методичного забезпечення завершений, зараз створюється цифрова платформа – статистичний модуль, в якому користувачі зможуть знайти основні дані в розрізі регіонів, видів туризму та цілей відвідування. До кінця поточного року планується обчислити актуальний внесок туризму у ВВП країни за 2019 рік (докарантинний період). На другому етапі, за сприяння обласних структурних підрозділів та регіональних туристичних організацій НТОУ, буде визначено внесок туризму у валовий регіональний продукт областей. Результатом всіх етапів має  стати організоване постійне наповнення цифрової платформи актуальними та достовірними статистичними даними», - говорить Іван Ліптуга, президент НТОУ.
Передбачається уточнення методики збору статистичних даних щодо розміру потоків, кількості ночівель і витрат відвідувачів з урахуванням даних внутрішнього туризму й одноденних відвідувань. До збору та обробки даних запрошуються структурні підрозділи з туризму всіх обласних адміністрацій країни та м. Києва, регіональні туристичні організації (РТО) та вищі навчальні заклади, що готують фахівців за спеціальністю «Туризм».
При підготовці методологічних положень враховані особливості національного законодавства та існуючої на даний час інформаційної бази.