Українська   English
RSS

 


 
 
 
Підписка на розсилку:

Сьогодні більше 90% про-грамного забезпечення для туристичних компа-ній призначене для агентського бізнесу. Іншими словами, сучас-ний інструментарій полегшує оформления й виписку квитків на транспорт, у першу черту – на авіаційний, допомагає за-бронювати готель, оформити оренду автомобіля чи виписати страховий поліс. Проте класич-на туроператорська діяльність, тобто формування готового до реалізації туристичного продукту, зазвичай залишаеться за межами можливостей пошире-ного «туристичного» програм-ного забезпечення. Отже, багато хто з туроператорів, як і 20-30 років тому, вручну конструюе туристичні маршрути та оцінює їхню прибутковість.
Зрозуміло, що у випадку уста-лених схем, коли туроператор працюе в давно опанованій ніші, великої потреби в автоматизации своєї діяльності він не мае: усе, що треба, вже давно зроблене, а необхідну модернізацію можна проводити й у ручному режимі. Проте зовсім інша ситуація настав, коли туроператор тільки розпочинає свою діяльність або заходить на новий для себе ринок. У принципі, розрахувати та оформити линійку турпро-дуктів можна в цих випадках і вручну, проте затрати при цьому можуть перевищити усі розумні межі. Адже, починаючи з певних
моментів, на прорахунок, під-гонку, формування пропозиції та ув’язку всіх складових тур-продукту в один пакет, готовий для реалізації через агентську мережу, компанія змушена нести витрати, які при збільшення обсягів та напрямків туроператорської діяльності зростають у геометричній прогресії.
Усіх цих незручностей можна позбавитися, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення, розроблене спеціально для туроператорського бізнесу. Зрозуміло, такий софт навряд чи проведе переговори з партнерами по туристичному ланцюжку, проте допоможе позбавитися від механічних процесів чи підрахунків, яких у туроперато-рів вистачає. Проте інсталяція подібного софту, як правило, потребуе вкладення значних коштів. Тож як визначитися, чи є економічно виправданим при-дбання компанією спеціалізова-ного програмного забезпечення для туроператорської діяльності?
На наш погляд, критерієм доцільності встановлення такого спеціалізованого інструментарія є критерій заробітньої платні співробітників у компанії. Річ у тім, що при збільшенні об-сягів туроператорської діяль-ності об’єм механічної роботи із введення-виведення даних, обрахунку варіантів, перевірки отриманих результатів тощо збільшується в геометричній прогресії. Тобто на певному етапі розвитку компанії-тур-оператора для все більшої кількості співробітників основним видом діяльності стає виконання отієї механічної роботи.
Отже, економічна доцільність придбання та використання спе-ціалізованого туроператорського софта наступав у той момент, коли приведет витрати на оплату праці співробітників, які змушені ви-конувати механічну роботу, стають співмірними із вартістю придбання та інсталяції такого програмного комплексу. Тобто, наприклад, якщо витрати на річну зарплату таких співробітників відчутно (хоча б на 30-40%) перевищують вартість річної ліцензії (до якої зазвичай входять витрати, необхідні для придбання, інсталяції та проведения пусконалагоджувальних робіт) спеціалізованого туроператорського програмного комплексу, його придбання та запуск стають економічно обґрунтованими.
Зрозуміло, рішення про перехід на сучасні технологи варто ухва-лювати після ретельного аналізу зайнятості та ефективності ви-робничого процесу в компанії за допомогою сучасних прийомів HR-аналізу. Однак у випадку рішення на користь застосування високих туроператорських технологій, на наш погляд, ефективність туропе-раторської діяльності в компанії суттєво збільшиться. Адже співробітників, що мусили займатися механічною роботою, керівництво компанії може переформувати на продуктивнішу діяльніть – наприклад, на проведения тих самих переговорів з партнерами.

назад >>>