Українська   English
RSS

 


 
 
 
Підписка на розсилку:

Попри глобальну економічну рецесію, галузь пасажирських авіаперевезень демон-струє стабільні показники зростання у глобальному масштабі. Відповідно до даних нового аналізу, який було здійснено компанією Amadeus та опубліковано під назвою Air Traffic Travel Intelligence solution, світовий обсяг авіаперевезень у період з 2011 по 2012 роки збільшився на 5%. При цьому абсолютним та беззаперечним лідером зростання пасажиропотоків на авіаційному транспорті став азій-ський регіон, де показники збіль-шення пасажирських перевезень склали 9% (з урахуванням як прямих, так і непрямих каналів продажу авіаційного контенту).Наступним за Азією регіоном за зростанням паса-жиропотоків на авіаційному тран-спорті є Латинська Америка, де цей показник збільшився на 6% протягом означеного періоду.
Дослідження також виявляє нерівномірність розподілу пасажи-ропотоків на маршрутах. Так, 22% усіх авіаперельотів здійснюється на 300 «супермаршрутах», на кожному з яких перевозиться понад 1 млн. пасажирів щорічно.
Як бачимо, з 10 авіамаршрутів, які користуються найбільшим попитом серед пасажирів, 7 знаходяться в Азійському регіоні. Завдяки такій концентрації авіаперельотів в Азії, вельми ймовірним є подальше зрос-тання показників авіаперевезень у цій частині світу. Адже висока кон-куренція на «супермаршрутах» сти-мулює авіакомпанії розвивати пере-везення у другорядному сполученні. Цитоване дослідження демонструє, що в Азії перевезення на маршрутах з пасажирообігом понад 100 тис. чол. на рік зростають у діапазоні 4% -9%
щороку, у той же час маленькі та се-редні маршрути в регіоні збільшують свої обсяги значно швидше – при-близно на 19% -21%.
Варто зазначити, що конкуренція між авіаперевізниками на маршрутах також збільшується з року в рік, про-те нерівномірно. Як і за показниками
затребуваності маршрутів, пальму першості щодо кількості сполучень, на яких оперують більше трьох пере-візників, знову ж таки обіймає Азія.
Також варто відзначити актив-ність бюджетних авіаперевізників на усіх ринках, що збільшується від-чутними темпами протягом останніх
10 років. Слід, однак, зауважити, що в регіонах, де спостерігаються високі показники збільшення пасажир-ського авіатрафіку в цілому, доля бюджетних перевезень залишається відносно невеликою. Натомість най-ширшими ареалами розповсюджен-ня лоукост-перевезень є традиційні ринки: Європа, Австралія й Океанія, а також Північна Америка.
Дані для публікації надано компанією «Амадеус Україна»
 

назад >>>